Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Poranek otrzymało dotację pod tytułem „Modernizacja działalności Stowarzyszenia Poranek”. Wsparcie zostało nam przyznane w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dotację w wysokości 170 000,00 zł otrzymaliśmy od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 stanowi nowy instrument, dzięki któremu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera rozwój sektora PES.

W ramach Programu wspierane są działania umożliwiające przeprowadzenie modernizacji w podmiotach ekonomii społecznej, której celem jest m.in.:

  • zwiększenie skali działalności (np. o dodatkowe obszary i branże działania);
  • zwiększenie zasięgów terytorialnych sprzedaży produktów i usług;
  • zmiana branży;
  • zwiększenie obrotów finansowych.

Otrzymana dotacja umożliwi nam zakup samochodu dostawczego typu chłodnia, co pozwoli na modernizację i poszerzenie zakresu świadczonych usług pomocy. Ponadto, dzięki otrzymanej dotacji, rozbudujemy naszą stronę internetową, wprowadzając formularz zapisów dla osób poszukujących pomocy oraz podmiotów przekazujących żywność. Dodatkowo przeprowadzimy remont oświetlenia poprzez zastąpienie lampy zasilanej z sieci energetycznej lampą zasilaną panelem fotowoltaicznym.

Z radością dzielimy się tą dobrą nowiną z naszymi darczyńcami, partnerami oraz społecznością lokalną. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, które umożliwi nam kontynuację naszej misji i jeszcze skuteczniejsze działanie na rzecz potrzebujących. Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą pracę z nowymi możliwościami, jakie daje nam przyznana dotacja. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i współpracę. Wierzymy, że wspólnymi siłami dokonamy jeszcze większego pozytywnego wpływu na nasze społeczeństwo.

Skip to content