Nr konta bankowego: 10 1240 4025 1111 0010 6175 7085 - Przekaż 1,5% podatku nr KRS 0000445584 biuro@poranek.pl

Nasza praca

Działamy na rzecz godności każdego człowieka poprzez działalność dobroczynną i edukację.

Stowarzyszenie PORANEK

angażuje członków Stowarzyszenia do wolontaryjnej pracy na rzecz ludzi w Potrzebie,

reprezentuje potrzeby ludzi ubogich,

w miarę posiadanych środków finansowych udziela pomocy merytorycznej i rzeczowej członkom Stowarzyszenia znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

propaguje zdrowy styl życia oraz wiedzę o stworzeniu.

W naszych działaniach szczególnie chcemy niwelować bariery jakie tworzą się wśród ludzi z powodu różnic w posiadaniu dóbr materialnych.

KOMU POMAGA TWOJE 1,5%?

Zapoznaj się z naszą działalnością.
Udzielamy wsparcia żywnościowego najbardziej potrzebującym – osobom chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, seniorom.
Dajmy im szansę na godne życie.

Skip to content