Punkt Wydawania Żywności

W Stowarzyszeniu Poranek realizujemy pomoc żywnościową dla osób najuboższych – prowadzimy punkty wydawania żywności we Wrocławiu i Lidzbarku Warmińskim. We Wrocławiu punkt mieści się przy ulicy Żeromskiego 3.

Od dnia 13.06.2023 roku w Punkcie Wydawania Żywności przy ul. Żeromskiego 3 we Wrocławiu realizowany jest – w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach Podprogramu 2021 Plus dystrybuujemy paczki żywieniowe. Są one bezpłatne i jednakowe dla każdego uczestnika projektu. W ich skład wchodzą następujące produkty:

  1. Cukier 1 kg – 2 szt
  2. Makaron 500 g – 4 szt
  3. Mleko 1 l – 2 szt
  4. Olej 1 l – 2 szt
  5. Powidła 300 g – 1 szt
  6. Szynka drobiowa 300 g – 3 szt

Do odbioru paczki żywnościowej zapraszamy osoby, które posiadają stosowne skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. MOPS wydaje je tym, którzy spełniają kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus.

Od 15 maja 2023 r. pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W punkcie skierowanie z MOPS jest rejestrowane w kartotece, a uczestnik projektu kwituje podpisem odbiór paczki.

Pomoc w ramach Podprogramu 2021 Plus przysługuje jednokrotnie. Na miejscu można jednak pobrać deklarację członkowską i poprzez jej wypełnienie zakwalifikować się do pomocy udzielanej przez Stowarzyszenie Poranek. Uprawnia ona do otrzymania paczki  żywnościowej raz na dwa tygodnie. Jej symboliczny koszt wynosi zaledwie 7 zł. W tym wypadku skład i wielkość paczki są za każdym razem inne i zależą od hojności naszych darczyńców.

Co ważne, po jednorazowy odbiór pomocy żywieniowej w ramach Podprogramu 2021 Plus, jak i paczki ze Stowarzyszenia Poranek, uczestnik projektu przychodzi z własną torbą/torbami do zapakowania produktów.

Proszę pamiętać: podstawą uzyskania pomocy w Punkcie Wydawania Żywności jest stosowne skierowanie z MOPS. Nie trzeba go ponawiać ani przedłużać, jednak Beneficjent musi je mieć. Dopiero po rejestracji dokumentu i po wypełnieniu deklaracji można na opisanych wyżej zasadach korzystać z pomocy żywnościowej.

KOMU POMAGA TWOJE 1,5%?

Zapoznaj się z naszą działalnością.
Udzielamy wsparcia żywnościowego najbardziej potrzebującym – osobom chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, seniorom.
Dajmy im szansę na godne życie.

Skip to content