Nr konta bankowego: 10 1240 4025 1111 0010 6175 7085 - Przekaż 1,5% podatku nr KRS 0000445584 biuro@poranek.pl

O nas

Stowarzyszenie PORANEK powstało w styczniu 2013 roku z inicjatywy kilkunastu osób zaangażowanych od lat w pomoc osobom najuboższym w celu poprawy skuteczności i efektywności pracy z ludźmi ubogimi w kierunku ich usamodzielnienia.

Misja:

Naszą misją jest działalność na rzecz godności każdego człowieka poprzez działalność dobroczynną, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy żywnościowej, oraz edukację. Uważamy, że każda osoba, niezależnie od stanu posiadania, pochodzenia, przekonań, narodowości, rasy czy płci jest istotą równie wartościową i godną szacunku w tym samym stopniu. Dążymy do usamodzielniania osób ubogich oraz do niwelowania barier społecznych.
Chcemy integrować wszystkich ludzi ze sobą, dlatego członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która identyfikuje się z naszą misją i celami.

Cele:

Naszym celem jest prowadzenie i wspieranie działań dobroczynnych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy żywnościowej, a także krzewienie edukacji, przede wszystkim edukacji na temat żywności, gospodarowania nią i innymi zasobami, a także zdrowej diety i zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie prowadzi i ma w planach podejmowanie różnorakich działań niezbędnych do osiągnięcia powyższego celu.
Stowarzyszenie Poranek współprowadzi obecnie punkt wydawania żywności we Wrocławiu, w ramach którego świadczona jest codzienna pomoc żywnościowa dla osób najuboższych.

Lat działanlości

Podopiecznych

Członków

Projekty

KOMU POMAGA TWOJE 1,5%?

Zapoznaj się z naszą działalnością.
Udzielamy wsparcia żywnościowego najbardziej potrzebującym – osobom chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, seniorom.
Dajmy im szansę na godne życie.

Skip to content