O nas

Stowarzyszenie PORANEK powstało w styczniu 2013 roku z inicjatywy kilkunastu osób zaangażowanych od lat w pomoc osobom najuboższym w celu poprawy skuteczności i efektywności pracy z ludźmi ubogimi w kierunku ich usamodzielnienia.

Misja:

Naszą misją jest działalność na rzecz godności każdego człowieka poprzez działalność dobroczynną, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy żywnościowej, oraz edukację. Uważamy, że każda osoba, niezależnie od stanu posiadania, pochodzenia, przekonań, narodowości, rasy czy płci jest istotą równie wartościową i godną szacunku w tym samym stopniu. Dążymy do usamodzielniania osób ubogich oraz do niwelowania barier społecznych.
Chcemy integrować wszystkich ludzi ze sobą, dlatego członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która identyfikuje się z naszą misją i celami.

Cele:

Naszym celem jest prowadzenie i wspieranie działań dobroczynnych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy żywnościowej, a także krzewienie edukacji, przede wszystkim edukacji na temat żywności, gospodarowania nią i innymi zasobami, a także zdrowej diety i zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie prowadzi i ma w planach podejmowanie różnorakich działań niezbędnych do osiągnięcia powyższego celu.
Stowarzyszenie Poranek prowadzi obecnie punkt wydawania żywności we Wrocławiu, w ramach którego świadczona jest codzienna pomoc żywnościowa dla osób najuboższych.

Wartości Stowarzyszenia Poranek:

  • Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do bycia szczęśliwym, do życia w godnych warunkach i dlatego ludzie powinni wspierać siebie nawzajem w osiąganiu życiowego dobrostanu.
  • Uważamy, że kluczem do rozwiązania problemu ubóstwa jest edukacja i uświadamianie społeczeństwa o tym, że ubóstwo i niedostatki są obecne obok nas.
  • Uważamy, że pomaganie innym jest wielkim przywilejem każdego człowieka, jak również obowiązkiem, a wzajemna pomoc to nie tylko świadectwo naszego człowieczeństwa, ale również istotny element dobrostanu każdego z nas.

Lat działalności

Podopiecznych

Członków

Projektów

Projekty w Stowarzyszeniu PORANEK:

a) Pomoc seniorom

Inicjatywa „Leki dla seniorów” stawia sobie za cel zapewnienie niezbędnych leków osobom starszym, które często borykają się z trudnościami w ich dostępie. Nasze działania mają na celu wsparcie zdrowia i komfortu życia seniorów, eliminując barierę niedostępności niezbędnych środków farmaceutycznych.

b) Pomoc dzieciom

Projekt „Zapewnij Pobyt na Koloniach” i „Podaruj Dziecku Zabawkę” skierowany jest na zapewnienie dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji finansowej możliwości uczestnictwa w aktywnościach rekreacyjnych oraz dostępu do zabawek. Nasza inicjatywa ma na celu nie tylko dostarczenie rozrywki, ale także wsparcie emocjonalne i edukacyjne dla najmłodszych.

c) Pomoc żywnościowa

Nasza pomoc żywnościowa, realizowana poprzez punkt wydawania żywności we Wrocławiu, skupia się na zapewnieniu wsparcia żywnościowego osobom najbardziej potrzebującym. Dzięki naszym działaniom, możemy nie tylko zaspokoić podstawowe potrzeby żywieniowe, ale także edukować społeczność na temat zdrowego odżywiania i gospodarowania zasobami.

d) Zdrowe żywienie

Projekt „Dobre żywienie” koncentruje się na promocji zdrowego odżywiania poprzez publikację artykułów i organizację wydarzeń edukacyjnych. Celem naszych działań jest edukacja społeczeństwa na temat zdrowego stylu życia oraz dostarczanie praktycznych porad dotyczących zdrowego żywienia.

e) Ewolucja Myślenia

Inicjatywa Ewolucja Myślenia jest naszą odpowiedzią na potrzebę promocji zdrowego stylu życia i edukacji rodzinnej, dążąc jednocześnie do podniesienia dobrostanu społeczności. Poprzez nasz portal internetowy oraz publikację artykułów i filmów, staramy się popularyzować wiedzę naukową, wspierając rozwój jednostki i rodziny pod kątem fizycznym, psychicznym oraz społecznym, z poszanowaniem tradycyjnych wartości. Naszym celem jest nie tylko przekazywanie informacji, ale także inspiracja do podejmowania działań mających pozytywny wpływ na codzienność i samopoczucie każdego człowieka.

KOMU POMAGA TWOJE 1,5%?

Zapoznaj się z naszą działalnością.
Udzielamy wsparcia żywnościowego najbardziej potrzebującym – osobom chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, seniorom.
Dajmy im szansę na godne życie.

Skip to content