Współpraca z biznesem

Zapraszamy do partnerstwa firmy z sercem, które chcą aktywnie wspierać nasze działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Wasze zaangażowanie może sprawić ogromną różnicę w życiu wielu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wasza pomoc sprawi, że będziemy mogli poszerzyć nasze działania i dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które tego potrzebują.

Współpraca z nami to nie tylko wsparcie dla potrzebujących, ale także okazja do promocji społecznej odpowiedzialności oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy. Jesteśmy otwarci na różnorodne formy partnerstwa, które mogą obejmować wsparcie finansowe, materialne, wolontariat pracowniczy, akcje charytatywne oraz promocyjne. Wspólnymi siłami możemy działać na rzecz zapewnienia codziennych posiłków najuboższym oraz pomocy seniorom w zakupie niezbędnych leków.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na pilną potrzebę remontu naszego punktu wydawania żywności we Wrocławiu. Obiekt ten stanowi kluczowe miejsce wsparcia dla osób potrzebujących, dlatego konieczne jest przeprowadzenie remontu w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawy warunków funkcjonowania.

Szacowany koszt remontu wynosi 100 000 zł. Liczymy na wsparcie ze strony przedsiębiorstw, które chcą zaangażować się w naszą misję poprawy warunków życia najuboższych mieszkańców naszego miasta.

Jeśli jesteście zainteresowani nawiązaniem współpracy lub chcielibyście uzyskać więcej informacji na temat naszych działań oraz potrzeb remontowych, serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu: +48 535 525 852

 

Razem możemy zdziałać wiele i uczynić nasz świat lepszym miejscem dla wszystkich. Dziękujemy za wsparcie i gotowość do działania na rzecz dobra społecznego.

 

Skip to content