Nr konta bankowego: 10 1240 4025 1111 0010 6175 7085 - Przekaż 1,5% podatku nr KRS 0000445584 biuro@poranek.pl

Historie Naszych Beneficjentów

Każdego dnia pomagamy, aby ocalić godność ludzką i wspierać osoby, które borykają się z poważnymi życiowymi problemami.
By móc lepiej poznać historie osób, które wspieramy, zapraszamy do zapoznania się z nimi, oto i one…

Historia Pani Wandy

Historia Pani Tamary

Historia Pani Marianny

Historia Pani Marii

Historia Pani Aldony

Historia Pana Leszka

Historia Pani Małgorzaty

Historia Pana Józefa

Pod opieką Stowarzyszenia Poranek znajduje się obecnie około 2000 podopiecznych. Są to osoby chore, niepełnosprawne, a także seniorzy i rodziny wielodzietne. Mimo podejmowania nieustannych działań, wielu wysiłków, składania wniosków o dofinansowania, współpracy z licznymi organizacjami i firmami, to w chwili obecnej otrzymywana żywność z różnych miejsc umożliwia nam udzielanie pomocy zaledwie 30% naszych beneficjentów.

Zatem gorący apel do każdej organizacji, firmy czy osoby prywatnej o przekazanie Stowarzyszeniu Poranek środków finansowych lub darowizny w postaci żywności czy artykułów higienicznych.

Zachęcamy do kontaktu osoby, organizacje i firmy, które poprzez współpracę lub środki finansowe chciałyby pomagać nam w realizacji celów Stowarzyszenia.

Pragniemy szerzyć dobro i pomagać na większą skalę!

Wesprzyj nam w tych działaniach, razem możemy więcej!

Zapraszamy do zakładki wspieraj: Przekaż darowiznę – Stowarzyszenie Poranek oraz do kontaktu: Kontakt – Stowarzyszenie Poranek.

KOMU POMAGA TWOJE 1,5%?

Zapoznaj się z naszą działalnością.
Udzielamy wsparcia żywnościowego najbardziej potrzebującym – osobom chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, seniorom.
Dajmy im szansę na godne życie.

Skip to content