Nasza praca

Działamy na rzecz godności każdego człowieka poprzez działalność dobroczynną i edukację.

Stowarzyszenie PORANEK

angażuje członków Stowarzyszenia do wolontaryjnej pracy na rzecz ludzi w Potrzebie,

realizuje pomoc żywnościową dla osób najuboższych – prowadzi punkt wydawania żywności we Wrocławiu

reprezentuje potrzeby ludzi ubogich,

udziela pomocy merytorycznej i rzeczowej* osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

prowadzi akcje informacyjne i edukacyjne propagujące praktyczną wiedzę nt. żywności, gospodarowania zasobami, ekonomii gospodarstwa domowego oraz zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.

*w miarę posiadanych środków finansowych

TUTAJ znajduje się nasz statut.

KOMU POMAGA TWOJE 1,5%?

Zapoznaj się z naszą działalnością.
Udzielamy wsparcia żywnościowego najbardziej potrzebującym – osobom chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, seniorom.
Dajmy im szansę na godne życie.

Skip to content