Nr konta bankowego: 10 1240 4025 1111 0010 6175 7085 - Przekaż 1,5% podatku nr KRS 0000445584 biuro@poranek.pl

Historia Pani Małgorzaty

Pani Małgorzata Kamińska jest naszą podopieczną od ponad 2 lat.

O Stowarzyszeniu Poranek dowiedziała się od znajomych, którzy znali jej trudną sytuację życiową. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu wydał Pani Małgosi specjalne zaświadczenie i na jego podstawie może korzystać ze wsparcia z naszego Punktu Wydawania Żywności we Wrocławiu.

Nasz podopieczna to mama trójki dzieci. Dwójka jest już dorosła, usamodzielnili się.
Jednak ma jeszcze jedno dziecko, które wymaga szczególnej troski.
Jej 14-letni syn choruje na autyzm. Z uwagi na ten fakt, nie może uczęszczać do szkoły, lecz objęty jest nauczaniem indywidualnym, w domu. Jest bardzo aktywnym chłopcem, wymaga ciągłej uwagi, ma upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Ze względu na chorobę syna Pani Małgosia nie może podjąć pracy zarobkowej.

Przeżyć jej się udaje tylko dzięki Świadczeniu pielęgnacyjnemu, które otrzymuje ze względu na chorobę syna. Nie może jednak podjąć pracy zawodowej, ponieważ po pierwsze musi się nim opiekować, a po drugie przepisy zabraniają podejmowania pracy rodzicom pobierającym świadczenie.

„Z pomocy Stowarzyszenia Poranek korzystam jak tylko mogę wybrać się do Punktu. Korzystam ze wszystkiego co tylko otrzymam. Bardzo się cieszę z każdego wsparcia” – podkreśla Pani Małgosia.

Dzięki pomocy ze Stowarzyszenia Poranek swoje osobiste środki zamiast na zakup żywności może przeznaczyć na terapię dla syna, ponieważ bez profesjonalnego wsparcia bardzo trudno mu funkcjonować.

„Oprócz żywności w Punkcie na Żeromskiego dostaje też dużo życzliwości od wolontariuszy i pracowników, co jest dla mnie bardzo ważne w mojej trudnej codzienności…” – dodaje nasza beneficjentka.

Drodzy Darczyńcy!

Do naszego Punktu zgłasza się wiele osób w tak trudnej sytuacji życiowej jak Pani Małgorzata. Nasi Podopieczni to osoby chore, niepełnosprawni, seniorzy, którym emerytura lub otrzymywane świadczenia nie wystarczają nawet na podstawowe życiowe potrzeby.

Pragniemy im pomóc, dać nadzieję na lepsze jutro i godne życie!

Możecie nam w tym pomóc – Wasze wsparcie finansowe pozwoli nam szerzyć dobro i pomagać na większą skalę.

Liczymy na Was!

Pod opieką Stowarzyszenia Poranek znajduje się obecnie około 2000 podopiecznych. Są to osoby chore, niepełnosprawne, a także seniorzy i rodziny wielodzietne. Choć podejmujemy nieustanne działania, wkładamy wiele wysiłku, składamy wnioski o dofinansowanie i współpracujemy z licznymi organizacjami i firmami, to niestety w chwili obecnej możemy pomóc jedynie 30% naszych beneficjentów.

Zwracamy się z gorącym apelem do Was – organizacji, firm i osób prywatnych – o wsparcie Stowarzyszenia Poranek poprzez przekazanie środków finansowych. Firmom i organizacjom będziemy też wdzięczni za przekazanie darowizn w postaci żywności i artykułów higienicznych.
Wasza pomoc jest nieoceniona i kluczowa. Poprzez współpracę lub wsparcie finansowe możecie wnieść istotny wkład w realizację naszych celów.

Pragniemy szerzyć dobro i pomagać na większą skalę! Dołączcie do naszego działania i wspierajcie nas w naszych wysiłkach, abyśmy mogli dotrzeć do większej liczby potrzebujących osób.

Zapraszamy do zakładki wspieraj: Przekaż darowiznę – Stowarzyszenie Poranek oraz do kontaktu: Kontakt – Stowarzyszenie Poranek.

Wasza dobroczynność sprawi, że świat stanie się lepszym miejscem dla naszych podopiecznych. Dziękujemy za Wasze serca pełne współczucia i gotowości do pomocy.

KOMU POMAGA TWOJE 1,5%?

Zapoznaj się z naszą działalnością.
Udzielamy wsparcia żywnościowego najbardziej potrzebującym – osobom chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, seniorom.
Dajmy im szansę na godne życie.

Skip to content