Nr konta bankowego: 10 1240 4025 1111 0010 6175 7085 - Przekaż 1,5% podatku nr KRS 0000445584 biuro@poranek.pl

Dziś obchodzimy niezwykle ważne święto – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej (ang. World Day of Social Justice).

Pierwsze obchody odbyły się w 2009 roku, natomiast decyzja o ustanowieniu święta została podjęta w 2007 roku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

To właśnie Zgromadzenie ONZ podczas prac dotyczących koncepcji święta potwierdziło potrzeby prowadzenia działań na rzecz zmniejszania ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

Tematyka dzisiejszego dnia jest nam bardzo bliska, ponieważ każdego dnia udzielamy wsparcia żywnościowego najuboższym – osobom chorym, niepełnosprawnym, seniorom czy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Jeśli masz możliwość pomóc Stowarzyszeniu Poranek w walce z ubóstwem, będziemy bardzo wdzięczni!

Wpłaty możesz poprzez zakładkę:
lub wesprzeć nasze działania przekazując 1,5% podatku na Stowarzyszenie Poranek.
Skip to content