Nr konta bankowego: 10 1240 4025 1111 0010 6175 7085 - Przekaż 1,5% podatku nr KRS 0000445584 biuro@poranek.pl

Z wielką radością i wzruszeniem pragniemy ponownie wyrazić nasze ogromne podziękowania dla firmy MAKRO! To niezwykłe, że po raz kolejny mogliśmy doświadczyć Waszej niezawodnej hojności i wsparcia. Wasza szlachetna inicjatywa przyniosła nam kolejną ogromną ilość żywności, która pozwoli kontynuować naszą misję pomagania najbardziej potrzebującym w naszej
społeczności.

Wasze pełne dobroci serce sprawia, że nasze Stowarzyszenie może działać jeszcze bardziej efektywnie, docierając do tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Każdy ofiarowany przez Was produkt stanowi cenny wkład w zaspokajanie podstawowych potrzeb ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, jak bardzo troszczycie się o naszych podopiecznych i angażujecie w sprawy społeczności lokalnej. Wasza hojność i wspaniałomyślność stanowią prawdziwą inspirację dla nas wszystkich.

Pragniemy podkreślić, że Wasze wsparcie ma ogromny wpływ na życie wielu osób. Dzięki Wam, nasze serca są wypełnione wdzięcznością i nadzieją na lepsze jutro dla tych, którym pomagamy. Wasza dobroć sprawia, że świat staje się lepszym miejscem dla wszystkich naszych beneficjentów.

Razem z Wami odczuwamy siłę wspólnoty i przekonujemy się, że działając razem, możemy zdziałać znacznie więcej. Wasza gotowość do angażowania się i dzielenia się z potrzebującymi napawa nas dumą.

Jeśli Wy także pragniecie dołączyć do naszej wspólnej inicjatywy, serdecznie Was zapraszamy. Razem możemy budować piękniejszy i bardziej wspierający świat dla wszystkich.

Dziękujemy, że jesteście częścią naszego Stowarzyszenia Poranek i że wspólnie możemy czynić dobro! Wasza nieoceniona pomoc ma ogromne znaczenie dla naszej społeczności.

Z serdecznymi podziękowaniami,

Zespół Stowarzyszenia Poranek

 

   

Skip to content