Nr konta bankowego: 10 1240 4025 1111 0010 6175 7085 - Przekaż 1,5% podatku nr KRS 0000445584 biuro@poranek.pl

Czy dzieci powinny uczestniczyć w polowaniach z rodzicami? Środowiska łowieckie przedstawiają liczne argumenty, że polowanie z dziećmi to słuszna idea. Dlatego domagają się zniesienia zakazu polowań w obecności lub przy uczestnictwie dzieci poniżej 18. roku życia. Jednak opinie psychologów i pedagogów są jednoznacznie negatywne. Doświadczenie gwałtownej śmierci zwierzęcia może silnie wpłynąć na kruchą psychikę dziecka.

Polowanie z dziećmi – historia debaty

Debata o uczestnictwie dzieci w polowaniu trwa od 2015 roku, kiedy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Dzieci Niczyje, UNICEF Polska, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wysłały do Prezydenta Rzeczypospolitej i Rzecznika Praw Dziecka petycję o całkowitym zakazie udziału dzieci w polowaniach. Jednak dopiero w 2018 roku polski rząd uchwalił zakaz polowań na zwierzęta w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia. Polska stała się jedynym państwem na świecie, gdzie polowanie z dziećmi zostało zabronione.

W kolejnym roku złagodzono to obostrzenie. Z zakresu polowania rządzący wykluczyli szereg czynności, takich jak zbiórki myśliwych, przerwy między strzelaniem, ściganie i dobijanie zwierząt oraz ich patroszenie i pakowanie. Obecnie mogą w nich uczestniczyć nawet małe dzieci. Myśliwi złożyli również obywatelski projekt całkowicie uchylający zakaz. Jednak w lipcu 2020 roku został on odrzucony przez Komitet Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Tymczasem złagodzenie obostrzeń związanych z obecnością dzieci podczas polowań nadal pozostaje w mocy.

Myśliwi i ich argumenty

Celem środowisk łowieckich jest ponowne umożliwienie uczestnictwa dzieci w polowaniach i przedstawiają na to szereg argumentów. Według Polskiego Związku Łowieckiego polowanie razem z dziećmi sprzyja rozwijaniu więzi rodzinnych i przekazywaniu pasji następnemu pokoleniu. Ma to być także sposób na ochronę tradycji narodowych i łowieckich. Ponadto dzieci uczą się w ten sposób zdrowego stylu życia, zyskują tężyznę fizyczną oraz uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach. Według PZŁ uczestnictwo dzieci w polowaniach sprawia, że nie zamykają się one w świecie wirtualnym, lecz wychodzą do świata realnego. Dzięki temu rzekomo uczą się szacunku dla pożywienia i środowiska [sic!].

Polowanie a szkody psychiczne

Po przeciwnej stronie stoi jednak szereg psychologów oraz działaczy na rzecz ochrony zwierząt i praw dziecka. Karolina Kuszlewicz, adwokatka, działaczka społeczna i publicystka zajmująca się ochroną praw zwierząt, wskazuje na szkody psychiczne, jakie może wywołać wystawianie małych dzieci na tak okrutny widok.

Wyobraźmy sobie sześciolatka czy siedmiolatkę, które są zabierane przez tatę […] na polowanie. Są tym przerażone, bardzo dużo je to kosztuje emocjonalnie, to dzieci na tyle wrażliwe, że nie są w stanie patrzeć na krew zwierzęcia, słuchać jego odgłosów konania itd. – argumentuje działaczka.

Z obserwacjami Karoliny Kuszlewicz zgadzają się psychologowie dziecięcy i pedagodzy. Eksperci podkreślają, że w dzieciństwie charakter młodego człowieka dopiero się kształtuje. Rodzi się naturalna wrażliwość, zdolność do współczucia, empatia, a także szacunek do przyrody. Uczestnictwo w polowaniu może więc zaburzyć naturalny rozwój psychiki dziecka. Reakcje dzieci na zabicie zwierzęcia są najczęściej dwojakiego rodzaju: dziecko albo płacze, albo staje się nieobecne, zagubione. Może ono zacząć doświadczać licznych zaburzeń psychicznych, które przypominają stres pourazowy PTSD, na który często chorują wyszkoleni żołnierze wracający z wojny.

Dlatego właśnie w programach edukacyjnych szkół podstawowych i średnich nie umieszcza się przecież wycieczek do rzeźni – ocenił psycholog Wojciech Eichelberger.

Według UNICEF dzieci, które doświadczały okrucieństwa wobec zwierząt, są trzykrotnie bardziej skłonne stosować przemoc zarówno wobec zwierząt, jak i ludzi. Niemniej ważny jest także argument związany z bezpieczeństwem – zdarza się, że ludzie (w tym dzieci) ponoszą śmierć lub są okaleczane z powodu przypadkowego wystrzału broni lub błędnej oceny myśliwego.

Polowanie nie jest konieczne

Krytycy stwierdzają również, że niektóre argumenty myśliwych są co najmniej naciągane. Nie trzeba przecież uczestniczyć w polowaniach na zwierzęta, żeby skutecznie obcować z przyrodą – można to robić np. spacerując po lesie czy w górach. Tężyzny fizycznej dzieci nabiorą uprawiając różne dyscypliny sportu. Zachęcanie dzieci do tych niewinnych czynności również sprawia, że wychodzą one do świata realnego, zamiast zamykać się w świecie wirtualnym. Zwłaszcza, że w czasach współczesnych nie musimy polować, żeby przeżyć.

Kontekst żywieniowy i środowiskowy

Problem uczestnictwa dzieci w polowaniach wpisuje się w szerszy problem okrucieństwa wobec zwierząt, który w dzisiejszym świecie stanowi wręcz plagę. W dawnych czasach polowanie często było zwykłą koniecznością, aby przeżyć. Ale to były też czasy, kiedy ludzie zazwyczaj dbali o zwierzęta – nawet te zabite dla pożywienia. Obecnie jednak przyzwyczailiśmy się do niedostrzegania wszechobecnego okrucieństwa podczas uboju, czy na fermach, gdzie zwierzęta hodowlane żyją w straszliwych warunkach. Dążenie do tego, aby dzieci uczestniczyły w zabijaniu zwierząt może tylko pogłębić to okrucieństwo.

 

Źródła:

  • https://dzikiezycie.pl/archiwum/2015/maj-2015/polowania-krzywdza-dzieci-rozmowa-z-miroslawa-katna
  • https://niechzyja.pl/minister-zmienia-regulamin-polowan-pod-dyktando-mysliwych/
  • https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/polowania-nie-dla-dzieci
  • https://oko.press/komisja-sejmowa-dzieci-nie-wroca-na-polowania-projekt-mysliwych-odrzucony/
  • https://wyborcza.pl/7,162657,26154294,zakaz-zabierania-dzieci-na-polowania-narusza-prawa-konstytucyjne.html
  • https://dziennikzachodni.pl/sejm-pozwoli-na-polowania-z-udzialem-dzieci-komisja-ochrony-srodowiska-rozpatrzy-projekt-ustawy-o-zmianie-prawa-lowieckiego/ar/c1-15089595
  • https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-07-22/udzial-dzieci-w-polowaniach-komisja-zdecydowala-ws-projektu-ustawy/
  • https://wspolczesnarodzina.pl/czy-dzieci-powinny-brac-udzial-w-polowaniach-psychologiczny-punkt-widzenia/
Skip to content