Nr konta bankowego: 10 1240 4025 1111 0010 6175 7085 - Przekaż 1,5% podatku nr KRS 0000445584 biuro@poranek.pl

Z głębi serca chcielibyśmy wyrazić naszą ogromną wdzięczność za nieocenioną współpracę oraz bezinteresowne wsparcie, jakiego dostarczacie naszemu Stowarzyszeniu Poranek. Wasza misja, której jesteście oddani z pełnym zaangażowaniem, nie tylko wzrusza, ale również sprawia, że nasza praca nabiera jeszcze większego sensu.

Dzięki Waszej dobroczynności możemy dotrzeć z pomocą do osób najbardziej potrzebujących – chorych, niepełnosprawnych, seniorów oraz rodzin wielodzietnych. Dzięki Waszej lokalnej aktywności na obszarze województwa dolnośląskiego setki osób doświadcza ciepła i wsparcia, które wydaje się nieograniczone.

Nie tylko dostarczacie pełnowartościową żywność z całego łańcucha produkcji, ale również tworzycie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami. Wasza apolityczność i różnorodność światopoglądowa sprawiają, że Wasza działalność jest nie tylko skuteczna, ale także jednoczy ludzi wokół wspólnego celu – pomocy potrzebującym.

Dziękujemy za wyszukiwanie rezerw żywności, organizację zbiórek publicznych, promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności i za każdy wysiłek, który wkładacie w ratowanie przed zmarnowaniem tego, co dla wielu jest bezcenne.

Wasza dobroczynność jest źródłem nadziei i pokazuje, że wspólnymi siłami możemy  uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich. Dzięki Wam możemy świadczyć nieocenioną pomoc tym, którzy naprawdę jej potrzebują.

Niech nasze podziękowania będą wyrazem głębokiego szacunku i uznania dla całego zespołu Banku Żywności we Wrocławiu. Jesteście prawdziwymi bohaterami naszej lokalnej społeczności, a Wasza praca inspiruje nas do dalszego zaangażowania w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.

 

Z serdecznymi podziękowaniami,

Zespół Stowarzyszenia Poranek

Skip to content